Com Som

 
Com som les entitats culturales de les comarques a  la vora del Caro
 

Carles Ripollés Querol, Centre d'Estudis d'Els Ports (text elaborat per a la trobada que es va fer a Morella)

En organitzar-se esta trobada d’entitats es va enviar un qüestionari a les entitats culturals de les comarques del Baix Ebre, el Maestrat, el Matarranya, el Montsià, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i els Ports. El criteri per enviar l’enquesta és l’existència de publicacions o activitats de recerca en el camp cultural.

L’enquesta ha estat resposta 25 entitats de la setantena a les que s’ha enviat (una tercera part) De les respostes rebudes n’hem extret unes dades que permeten caracteritzar com som els centres d’estes comarques. Per a facilitar la comparança i seguir un camí metodològic ja començat, encara que les enquestes no són iguals, he seguit el camí del Llibre Blanc dels Centres d’Estudis de Catalunya, dirigit per Antoni Gavaldà i fet per la Coordinadora de Centres d’Estudis.

Pel que fa a l’origen de les entitats, la majoria són creades a la dècada dels 90 i les més antigues que han respost són les públiques: El parc del delta i el Museu del Montsià de 1983. De les privades, la més antiga que ha respost l’enquesta som el Centre d’Estudis dels Ports, de 1983 encara que legalitzat el 1986, i els Amics de l’Ebre de 1987. Cal aclarir que no ha arribat alguna enquesta d’entitats fundades als vuitanta.

Crida l’atenció l’absència d’enquestes d’associacions fundades abans d’aquesta data, el que contrasta amb més al nord de Catalunya on hi ha entitats fins i tot del s. XIX i moltes són de la postguerra o de les dècades de 1960 o 1970. Això indicaria que no n’hi havia (¿) o han desaparegut o que no són gaire actives per manca de relleu generacional. També és significatiu que dos col.lectius han estat refundats el que indicaria que els nostres centres depenen potser excessivament de persones concretes que si falten bloquegen l’entitat.

Això també és palés en el nombre de persones que integren l’associació. Hi ha dos blocs, un d’entitats amb un centenar d’associats (8) i un altre de microentitats (9) amb només una desena d’integrants. El que fan moltes entitats és diferenciar diferents tipus de col.laboració indicant el número de persones de la junta, els socis i /o els simples subscriptors. En tot cas, entitats molt menudes en comparació a la majoria de centres de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià.

Pel que fa a l’àmbit de definició territorial, hi ha centres que han marcat diverses possibilitats i s’ha considerat el més extens. Només hi ha cinc que es defineixen comarcals mentre que 10 són locals i 9 supracomarcals, generalment les Terres de l’Ebre. També contrasta amb més al nord o amb més al sud aquesta gran quantitat de centres locals i no d’un àmbit més comarcal.

En l’àmbit temàtic només el parc natural es dedica només al medi ambient i la majoria (12) aposten per la cultura, encara que quasi la meitat (11) abarquen ambdós àmbits. Per procedència, la majoria són del Montsià (8), El Baix ebre (5), la Terra Alta (4), la Ribera i els Ports (3 ) El Maestrat (2) i un del Matarranya.

Pel que fa a les infrastructures i serveis gairebé totes tenen algun correu electrònic de contacte i la meitat pàgina web. Només 9 obren amb un horari fix. Gairebé totes fan alguna revista, i excepte els museus, pràcticament no tenen col.leccions de material. A la llista d’activiats gairebé tots fan de tot (cursos, conferències, exposicions, publicacions, recerca...) i el que només fan cinc o sis entitats és oferir beques i/o premis, el que és molt indicatiu del seu potencial econòmic.

 

[ Entrada - Una a Una - Al Dia - Com Som - Els Ports - Trobada Morella - Llista - Vallibona ]

 

©1996-2005 VinaròsNews
http://news.vinaros.net   news@vinaros.net