Llista de distribució

 

Hem creat una llista de distribució per a totes les associacions d'aquestes comarques. Consisteix en què cada missatge enviat per correu electrònic a l'adreça de la llista, associacions@eListas.net serà rebut per totes aquelles associacions que s'hagen inscrit; si es respon a aquest missatge, també ho rebran tots.

Us copiem les orientacions que elistas.net ens dóna per a la nostra llista.- Para obtener ayuda y una descripción de los comandos disponibles,envía un mensaje en blanco a: associacions-ayuda@eListas.net

Para darte de alta a la lista, envía un mensaje en blanco a: associacions-alta@eListas.net

Para darte de baja de la lista, simplemente envía un mensaje a: associacions-baja@eListas.net

Cuando solicitas darte de alta o de baja, se te envía un mensaje de confirmación. Cuando lo recibas, simplemente responde al mensaje sin necesidad de escribir o modificar nada, para completar la transacción.

Si necesitas contactar con el administrador de la lista, envía un mensaje a: associacions-admin@eListas.net

Para obtener ayuda, visita http://www.eListas.net/lista/associacions

 

[ Entrada - Una a Una - Al Dia - Com Som - Els Ports - Trobada Morella - Llista - Vallibona ]

 

©1996-2005 VinaròsNews
http://news.vinaros.net   news@vinaros.net