ESPECIALS DE  VINAR̉S NEWS

LA SESSIÓ D´INVESTIDURA DEL NOU AJUNTAMENT DE VINAR̉S, 16-JUNY 2.007,

 
(Canal 56)

Escuche el discurso de J.Romeu  

 EL PLE, EN 34 FOTOS:

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Fotos Emili Fonollosa

 Descarregueu la proposta de governabilitat

RESULTATS ELECTORALS A VINAR̉S (descarregueu en format pdf)


©1996-2007 Vinaṛs News
http://news.vinaros.net   news@vinaros.net