PROGRAMA DE CARNAVAL 2006

(Comissió Organitzadora del Carnaval) 

DIVENDRES, 17 DE FEBRER

19’00 h. Al Local Social de la C.O.C. (Avgda. Jaume I, 25) Exposició de Pintura

Infantil i lliurament de Premis als guanyadors. Col·labora Caixa Vinaròs.

23’30 h. Al Passeig Fora Forat Inauguració del Recinte de Carnaval.

A continuació, Gran Revetlla a càrrec de l'Orquestra "Vinaròs Band i

Venen" (Patrocina Ajuntament), en el transcurs de la mateixa s'imposaran

els Corbatins als diferents Estandarts de les Comparses (Patrocina

Hipermercat Sabeco).

 

DISSABTE, 18 DE FEBRER

18’30 h. A la Plaça de Bous, actuació de diversos grups locals. Esplai, GentSana,

R.K.L. de System Sport, Twister i Locura.

19’45 h. A la Plaça de Bous, Gran Presentació de les Regines del Carnaval 2006,

a càrrec d’ ÀNGEL LLÀCER el professor d’ "OT" i ROMINA BALAGUER.

(Col·labora Ajuntament).

22’30 h. Sopar en Honor a les Regines del Carnaval 2006, als Salons Paladium.

24’00 h. Al Recinte de Carnaval, Gran Revetlla amb l'Orquestra "Grupo Liverpool"

(Patrocina Ajuntament).

 

DIUMENGE, 19 DE FEBRER

13’00 h. Concentració de Comparses per l'elaboració de les diverses Paelles.

18’00 h. Al Recinte de Carnaval actuació del Famós DJ "EL PULPO". En el

transcurs de la mateixa es celebrarà l’ Aniversari de les Comparses.

18’30 h. Gran Batalla de la Farina, al Passeig Jaume I, enfront del Magatzem de la

Brigada Municipal. (Patrocina: Panaderia Blasín; Panaderia Neus;

Alfredo Cano Forner; Francisco Cano Forner; Alejandro Casado Cano;

Sebastián Chaler Tena; Francisco Farga; Elena Guimerá; Forn Sant

Agustí; El Xusquet; Farinera Coromina).

 

DILLUNS, 20 DE FEBRER

19’00 h. Festa de la Tercera Edat amb ball amenitzat pel "Duo Santa Fe", amb

degustació de Cocs i Cava. (Patrocina Ajuntament).

En el transcurs de la mateixa s’imposaran les Bandes a les Regines de la

3ª Edat del Carnaval 2.006.

 

DIMARTS, 21 DE FEBRER

21’00 h. Al Recinte de Carnaval "Fideuà Popular" (Patrocina Carrefour).

 

DIMECRES, 22 DE FEBRER

21’00 h. Al Recinte de Carnaval, elaboració i degustació del "Bocadill Gegant

Popular" (Patrocina Manolo Balaguer, S.L.).

A continuació al Recinte de Carnaval, Gran Batalla de Confeti (Patrocina

Associació Comerciants Vinaròs).

 

DIJOUS, 23 DE FEBRER

11’00 h. Visita a la Residència Llar Sant Sebastià, acompanyats per la "Xaranga

Alegria" i lliurament de regals a càrrec de la C.O.C.

12’00 h. Visita a l’Institut Leopoldo Querol, per al lliurament de premis del Concurs

de Màscares, acompanyats per la xaranga.

12’30h. Visita al Col·legi d'Educació Especial "Baix Maestrat" amb Parc Infantil,

xaranga i obsequis.

23’00 h. Arribada de Sa Majestat Carnestoltes al Passeig Marítim a càrrec del Grup

de Teatre "Volantins".

Al Recinte de Carnaval Gran Festa de Disfresses. Tema: "EL PIJAMA"

 

DIVENDRES, 24 DE FEBRER

11’30 h. Desfilada "Infantil 1ª Edat". Concentració a la Plaça de l'Ajuntament.

Acompanyats pel Grup d’Animació "The McKensy’s Clan Band" i

Xaranga.

A continuació, Desfilada pels següents carrers: Pl. Parroquial; C/ Major; Pl.

Sant Agustí; Passeig Colón; C/ Sant Pasqual ; C/ San Cristòfol i Pl.

Parroquial. Patrocina Ajuntament.

16’30 h. Al Recinte de Carnaval, "Gran Xocolatà". Col·labora Xurreria Hermanos

Domingo, Sabeco i Ajuntament. A continuació Festa Infantil a càrrec del

grup "Taller Interactiu de Circ".

24’00 h. Desfilada de disfresses lliures i màscares, amb premis, per l’Avgda. Jaume

I i Passeig Colon.

01’00 h. Al Recinte de Carnaval Gran Retvella de Màscares amb l'actuació de

l’Orquestra "Alacran" (Patrocina Ajuntament). Amb premis a les millors

disfresses. Col·labora Sabeco.

 

DISSABTE, 25 DE FEBRER

19’00 h. Per circuit tancat, 1ª Gran Desfilada de Carnaval 2006. Pels carrers: País

Valencià, Arcipreste Bono, Pl. 1er. de Maig, Costa i Borràs, Santa

Magdalena, Arxipreste Bono, Socorro, Pl. Jovellar, Pilar, Pl. Sant Esteve,

Soro, Pablo Ruiz Picasso, Sant Albert i Sant Francesc.

01’00 h. Al Recinte de Carnaval Gran Retvella a càrrec de l'Orquestra "Titanic"

(Patrocina Ajuntament).

 

DIUMENGE, 26 DE FEBRER

18’00 h. Per circuit tancat, 2ona. Gran Desfilada de Carnaval 2006. Amb el mateix

recorregut del dia d’abans.

 

DILLUNS, 27 DE FEBRER

19’30 h. A la Plaça de l'Ajuntament Vetllatori a Carnestoltes, a càrrec del Grup de

Teatre "Volantins" (Patrocina Ajuntament).

20’00 h. A la Plaça de l'Ajuntament Judici de Carnestoltes. Enterrament de la

Sardina i Cremà de Carnestoltes a la Platja del Fortí.

---

PROGRAMACIÓN, EN CASTELLANO

VIERNES, 17 DE FEBRERO

19’00 h. En el Local Social de la C.O.C. (Avda. Jaime I, 25) Exposición de Pintura

Infantil y entrega de Premios a los ganadores. Colabora Caixa Vinaròs.

23’30 h. En el Paseo Fora Forat Inauguración del Recinto de Carnaval.

A continuación Gran Verbena a cargo de la Orquesta "Vinaròs Band i

Venen" (Patrocina Ayuntamiento), en el transcurso de la misma se

impondrán los Corbatines a los diferentes Estandartes de las Comparsas

(Patrocina Hipermercado Sabeco).

SABADO, 18 DE FEBRERO

18’30 h. En la Plaza de Toros, actuación de diversos grupos locales. Esplai,

GentSana, R.K.L. de System Sport, Twister y Locura.

19’45 h. En la Plaza de Toros, Gran Presentación de las Reinas del Carnaval

2006, a cargo de ANGEL LLACER profesor de "OT" acompañado de la

presentadora local ROMINA BALAGUER. (Colabora Ayuntamiento).

22’30 h. Cena en Honor a las Reinas del Carnaval 2006, en los Salones Paladium.

24’00 h. En el Recinto de Carnaval, Gran verbena a cargo del "grupo Liverpool"

(Patrocina Ayuntamiento).

DOMINGO, 19 DE FEBRERO

13’00 h. Concentración de Comparsas para la elaboración de las diversas Paellas.

Patrocina Promotora Espaivert.

18’00 h En el recinto de carnaval actuación del famoso Dj "EL PULPO". En el

transcurso de la misma se celebrará el Aniversario de las Comparsas.

18’30 h. Gran "Batalla de la Farina", en el Paseo Jaime I, frente al almacén de la

Brigada Municipal. (Patrocinan: Panadería Blasín; Panadería Neus;

Alfredo Cano Forner; Francisco Cano Forner; Alejandro Casado Cano;

Sebastián Chaler Tena; Francisco Farga; Elena Guimerá; Forn Sant

Agustí; El Xusquet; Farinera Coromina).

 

LUNES, 20 DE FEBRERO

19’00 h. Fiesta de la Tercera Edad con la actuación del Duo Santa Fe. Con

degustación de Cocs y Cava. (Patrocina Ayuntamiento).

En el transcurso del mismo se les impondrán las Bandas a las Reinas de la

3ª Edad del Carnaval de 2.006.

 

MARTES, 21 DE FEBRERO

21’00 h. En el Recinto de Carnaval "Fideuà Popular" (Patrocina Carrefour).

 

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO

21’00 h. En el Recinto de Carnaval, elaboración y degustación del "Bocadillo

Gigante Popular" (Patrocina Promociones Manolo Balaguer, S.L.)

A continuación en el Recinto de Carnaval, Gran Batalla de Confeti

(Patrocina Associació Comerciants Vinaròs).

 

 

JUEVES, 23 DE FEBRERO

11’00 h. Visita a la Residencia Hogar San Sebastián, acompañados por la

Charanga Alegría y entrega de regalos por la C.O.C.

12’00 h. Visita al Instituto Leopoldo Querol, para la entrega de premios del Concurso

de Máscaras, acompañados por la charanga.

12’30 h. Visita al colegio de Educación Especial "Baix Maestrat" con parque infantil,

charanga y obsequios.

23’00 h. Llegada de su Majestad Carnestoltes en el Paseo Marítimo a cargo del

Grupo de Teatro "Volantins".

En el Recinto de Carnaval Gran Fiesta de Disfraces. Tema: "EL PIJAMA".

 

VIERNES, 24 DE FEBRERO

11’30 h. Desfile "Infantil 1ª Edad". Concentración en la Plaza del Ayuntamiento.

Acompañados por el Grupo de Animación The McKensy’s Clan Band y

Charanga.

A continuación Desfile por las siguientes calles: Pza. Parroquial; C/ Mayor,

Pza. San Agustin, Paseo Colon, C/ San Pascual, C/ San Cristóbal y Pza.

Parroquial. Patrocina Ayuntamiento.

16’30 h. En el Recinto de Carnaval, Gran chocolatada. Colaboran Churrería

Hermanos Domingo, Sabeco y Ayuntamiento. A continuación Fiesta

Infantil a cargo del grupo "Taller Interactiu de Circ".

24.00 h. Desfile de disfraces libres y máscaras, con premios, por el siguiente

recorrido Avda. Jaime I y paseo Colon.

01’00 h. En el Recinto de Carnaval Gran Baile de Máscara a cargo de la Orquesta

"ALACRAN" Patrocina Ayuntamiento. Con premios a los mejores trajes.

Colabora Sabeco.

SABADO, 25 DE FEBRERO

19’00 h. Por circuito cerrado, 1ª Gran Desfilada de Carnaval 2006. Por las calles:

Pais Valencia, Arcipreste Bono, Pl. 1º de Mayo, Costa y Borras, Santa

Magdalena, Arcipreste Bono, Socorro, Pl. Jovellar, Pilar, Pl. San Esteban,

Soro, Pablo Ruiz Picasso, San Alberto y San Francisco.

01’00 h. En el Recinto de Carnaval gran verbena a cargo de la Orquesta "Titanic"

(Patrocina Ayuntamiento).

DOMINGO, 26 DE FEBRERO

18’00 h. Por circuito cerrado, 2ª Gran Desfilada de Carnaval 2006. Por el recorrido

del día anterior.

 

LUNES, 27 DE FEBRERO

19’30 h. En la Plaza del Ayuntamiento Velatorio de Carnestoltes. A cargo del

Grupo de Teatro Volantins. Patrocina Ayuntamiento.

20’00 h. En la Plaza del Ayuntamiento Juicio a Carnestoltes. Entierro de la

Sardina y "Crema" de Carnestoltes en la Playa del Fortí.

©1996-2006 VinaròsNews
www.news.vinaros.net news@vinaros.net